'Zeg nee tegen de WRS'-internetconsultatie gids

Gepubliceerd op 10 februari 2023
Aangepast op 9 maart 2023

Read this article in English et Español

Op dit moment is de Wet regulering sekswerk (WRS) in consultatie. Dat betekent dat de overheid aan de bevolking vraagt wat ze van die wet vinden. Voor sekswerkers en allies is dit dus het moment om je uit te spreken tegen dit wetsvoorstel.

De Wet regulering sekswerk

We hebben het er vaker over gehad; de WRS is verschrikkelijk. Het betekent dat veel sekswerkers in Nederland gecriminaliseerd zullen worden en dat het voor hen vrijwel onmogelijk wordt om veilig te kunnen werken of om naar de politie te gaan wanneer ze geweld meemaken. Sekswerkers die wel legaal kunnen werken moeten zich eerst bij hun gemeente melden, zodat ze gekeurd kunnen worden door een ambtenaar. Maar dit biedt nog geen garantie voor een geschikte werkplek.

Klanten die een dienst afnemen van een sekswerker zonder vergunning (LET OP: het gaat hier dus niet over slachtoffers van misstanden) worden strafbaar. Tenzij klanten die sekswerkers vervolgens melden bij de politie. Dan krijgen ze geen straf. Oftewel alle sekswerkers zijn slechter af met deze wet.

Plakken en knippen óf maak een .pdf

De SWAD heeft twee voorbeeldbrieven geschreven. De eerste is lekker kort, die plak en knip je, gewoon vanaf je mobiel, direct in de consultatie. De tweede is uitgebreider en geeft extra uitleg over waarom sekswerkorganisaties tegen de WRS zijn. Beide brieven pas je makkelijk aan om aan te geven dat je sekswerker of ally bent!

Sekswerkers en allies kunnen op eigen titel hun mening geven maar reacties van organisaties zijn ook welkom. De deadline voor de consultatie van de WRS is 17 maart 2023. Hoe meer mensen zich uitspraken hoe beter. En het duurt nog geen 3 minuten!

Plak en knip: NEE tegen de WRS

De brief hieronder is net geen 2500 leestekens en kun je kopiëren en plak je zó in het tekstvlak van de consultatiepagina. Gewoon vanaf je mobiel! Je vindt de link naar de consultatiepagina onder de brief.

Ik ben sekswerker/ally van sekswerkers en ben tegen de WRS (zie: bit.ly/3Zx99mr ), ook mét de voorgestelde aanpassingen:

Artikel 8a: Herhaalgesprek

Het is een ingewikkeld proces om iemands persoonlijke situatie te begrijpen. Er is geen bewijs dat een controlegesprek van 90 minuten bijdraagt in het oplossen van mensenhandel. Elk jaar zo’n gesprek heeft ook geen zin. Het stigmatiseert sekswerkers en draagt niet bij aan het doel dat het nastreeft.

Artikel 16: Gegevensverwerking

Bijzondere persoonsgegevens van sekswerkers verwerken klopt niet met onze grondrechten en brengt sekswerkers in gevaar. De brief van Soa Aids (bit.ly/3LadDL5) tegen de WGTS legt de argumenten hiertegen goed uit.

Artikel 40: Strafbaarstelling klant

Klanten krijgen macht over sekswerkers. Klanten worden aangespoord om sekswerkers zonder vergunning aan te geven zodat ze zelf geen straf krijgen. Dat is gevaarlijk. Klanten die na een bezoek bij een sekswerker twijfels hebben over of deze vrijwillig werkt, zijn nog steeds strafbaar. Klanten zullen dus geen meldingen van mensenhandel doen. Klanten met slechte bedoelingen krijgen een chantagemiddel om sekswerkers zonder vergunning geweld aan te doen. Nu worden sekswerkers al gechanteerd door klanten die dreigen met bijv. de belastingdienst. Met deze wijziging wordt de positie van sekswerkers zonder vergunning extreem kwetsbaar.

Luister naar sekswerkers

Het ministerie verwacht dat er ongeveer 10.000 sekswerkers in Nederland zich zullen aanmelden voor een vergunning. Het doel van de wet is meer misstanden vinden. Maar er worden geen extra kosten verwacht voor de politie. De politie krijgt dus ook geen extra geld voor de extra meldingen.De verwachting is dus dat er niet méér misstanden zullen worden gevonden. Dan is deze wet dus niet nodig.

Voor de 17.000 sekswerkers die geen vergunning willen/kunnen aanvragen betekent dit dat zij in Nederland onder het Zweedse model zullen werken. Uit onderzoek blijkt dat dit tot meer geweld en verdere uitsluiting van de maatschappij zal leiden.

Ik ben tegen de wijzigingen uit deze nota en tegen de WRS. Voor deze wet is komende twee jaar 13,7 miljoen euro begroot.

Ik adviseer dit bedrag te investeren in de sekswerkgemeenschap in Nederland en diens allianties. Want alleen dan zorg je voor een veiliger werkklimaat voor iedereen in de seksindustrie.

Heb je de bovenstaande brief gekopieerd, dien 'm dan in via de link hieronder!

HIER Indienen: Nee tegen de WRS

Maak een .pdf: NEE tegen de WRS

De uitgebreide voorbeeldbrief is te lang voor de consultatie website. Maar je kunt hem wel als bijlage uploaden. Kopieer hiervoor onderstaande brief in een .doc bestand. Verwijder wat voor jou niet van toepassing is, vul je naam in en sla het op als .PDF Dit bestand kun je uploaden via het linkje onder de brief.

Geachte Staatssecretaris van der Burg,

Als sekswerker/ally van sekswerkers in Nederland wil ik graag reageren op de nota van wijziging van de WRS.

Al eerder maakte de sekswerkgemeenschap in Nederland diens bezwaren bekend tegen de WRS. De brief[1] die Aidsfonds - Soa Aids Nederland indiende bij de consultatie in 2019 somt die bezwaren goed op. In het kort zeiden zij:

1. Niet criminaliseren maar decriminaliseren

Procedures zoals registratie van sekswerkers of het criminaliseren van klanten, bestrijden geen misstanden. Onderzoek toont aan dat decriminalisatie juist een positief effect heeft op de veiligheid en gezondheid van sekswerkers. UNAIDS, WHO, UNFPA en UNDP adviseren daarom ook decriminalisatie: het versterken van iemands rechtspositie verminderd namelijk slachtofferschap.

2. Schijnzekerheid en de contraproductiviteit van het registreren van sekswerkers

Veel vrijwillig werkende sekswerkers zullen zich niet registreren vanuit privacy overwegingen. Er ontstaat alleen schijnzichtbaarheid op hen die zich hebben laten registreren omdat er niet kan worden uitgesloten dat er geen sprake is van dwang aan de hand van het registratie gesprek.

3. Slechtere toegang tot zorg en hulpverlening

Doordat onvergunde sekswerkers via andere wegen klanten zullen zoeken, zullen ze moeilijker bereikbaar worden voor zorg- en maatschappelijke instellingen. Daarnaast zullen sekswerkers niet meer naar een zorg- of hulpverlener durven stappen, in verband met de angst voor (juridische) consequenties.

4. Aangiftebereidheid zal verder afnemen

Onvergunde sekswerkers zullen, uit angst voor repressieve maatregelen, geen beroep op de politie durven doen. De aangiftebereidheid is nu al extreem laag, dit zal alleen maar hoger worden onder het nieuwe wetsvoorstel.

De nota van wijziging geeft geen verbeteringen voor de eerder genoemde bezwaren. Sterker nog veel wijzingen zijn zelfs een verslechtering. In het bijzonder de volgende:

A – Artikel 8a

Inzicht krijgen in iemands persoonlijke situatie is een langdurig en ingewikkeld proces. Er is geen wetenschappelijk bewijs dat een gesprek van 90 minuten kan bijdragen in het tegengaan van mensenhandel. Dit nutteloze gesprek jaarlijks herhalen creëert niet alleen een verder gestigmatiseerde positie voor sekswerkers, het draagt ook niet bij aan het doel het zegt te na te streven.

D - Artikel 16

Het verwerken van bijzondere persoonsgegevens van sekswerkers gaat in tegen onze grondrechten en brengt sekswerkers in gevaar. Ook hier heeft de sekswerkgemeenschap zich al tegen uitgesproken, onder andere in de internetconsultatie voor de WGTS. De brief die Aidsfonds - Soa Aids Nederland hier[2] indiende geeft wederom een goed overzicht van de argumenten tegen dit lid en het uitbreiden hiervan.

F - Artikel 40

Met deze wijziging worden klanten beloond voor het aangeven van sekswerkers bij de politie. Uit de toelichting blijkt dat de misstanden die in dit lid bedoeld worden, geen misstanden zijn. Het gaat hier slechts om het ontbreken van een vergunning of het feit dat iemand persoonlijke keuzes maakt rondom seksuele risico's. De politie wordt straks gebeld wanneer iemand niet veilig heeft gevreeën; de sekswerker wordt benadeeld en de klant gaat vrijuit.

Klanten die na een het afnemen van een seksuele service toch twijfels hebben over de vrijwilligheid van de sekswerker zijn nog steeds strafbaar. De verwachting dat klanten dit zullen gaan melden is dan ook nihil. Met deze wijziging komen er dus niet meer meldingen van mensenhandel en geef je kwaadwillende klanten een chantagemiddel in handen om sekswerkers zonder vergunning geweld aan te doen. Op dit moment worden sekswerkers al gechanteerd door klanten die dreigen met de belastingdienst of de woningbouwvereniging in te lichten. Met deze wijziging wordt de positie van sekswerkers die zonder vergunning werken extreem kwetsbaar gemaakt.

Maak het welzijn van sekswerkers leidend

Uit de nota blijkt dat naar verwachting ongeveer een derde van alle sekswerkers in Nederland zich zal aanmelden voor een vergunning. Dat zijn om en nabij de 10.000 vergunningen. Het doel van deze wet is het beter in kaart brengen van misstanden. Echter, wordt er geen extra lastendruk verwacht voor de politie, noch wordt er meer geld vrij gemaakt voor het juridisch afhandelen van misstanden tegen sekswerkers. Wanneer het inzichtelijke misstanden per saldo gelijk blijft is deze wet dus overbodig.

Voor de bijna 20.000 sekswerkers die geen vergunning willen of kunnen aanvragen betekent dit dat zij in Nederland onder het Zweedse model zullen werken. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat dit tot meer geweld en verdere uitsluiting van de maatschappij zal leiden.

Ik adviseer/ Wij adviseren dan ook tegen de wijzigingen uit deze nota en tegen dit wetsvoorstel.

Voor deze wet is de komende twee jaar 13,7 miljoen euro begroot. Ik adviseer dit bedrag te investeren in het versterken van de sekswerkgemeenschap in Nederland en diens allianties. Want alleen dan draag je bij aan een veiliger werkklimaat voor iedereen in de seksindustrie.

Hartelijke groet,

(Vul hier je naam en/of je organisatie in.)

[1] https://www.internetconsultatie.nl/sekswerk/reactie/31b866c0-ff4c-4181-8e69-86bbdc57b919

[2] https://www.internetconsultatie.nl/seksbedrijventoezicht/reactie/35ea14db-682a-40c1-9efa-46cec1b515b0

Heb je de bovenstaande brief gekopieerd, plak 'm dan in een word document, vul je eigen naam en opmerking in, sla 'm op als .PDF en dien hem in via de link hieronder! Via de link hieronder dien je hem in tot en met 17 maart 2023!

HIER Indienen: Nee tegen de WRS

Gedaan? Dankjewel voor je support. De komende tijd zal sekswerkend Nederland nog meer van zich laten horen dus lees vooral RedInsight.org voor meer sekswerknieuws!